Skočit na obsah

SLEZSKÁ UROLOGIE S.R.O.

Naše společnost zabezpečuje komplexní urologickou péči, radiodiagnostiká a ultrazvuková vyšetření ve spádové oblasti Bohumín, Orlová Lutyně, Český Těšín.

Vybavení ambulancí

Všechny tři urologické ambulance jsou vybaveny nejmodernější technikou.

Endoskopické flexibilní přístroje, USG s abdominálními, rektálními a lineárními sondami, doplerowské vyšetření ,urodynamické jednotky včetně EMG, laser therapie. Všechna pracoviště jsou vybavena samostatným endoskopickým sálem. K samozřejmosti patří moderní výpočetní technika a příjemné klimatizované prostředí ambulancí  i čekáren. Pro péči o ležící pacienty v návštěvní službě slouží přenosný USG. Radiodiagnostické  pracoviště je  vybaveno nejmodernější digitální technologii.Díky  této technice je  dávka radiační zátěže pacientů o 30% menší. Předávání dat mezi naším pracovištěm  a odesílajícími lékaři  je v zabezpečené formě předáváno on-line.

Naše pracoviště je plně digitalizováno a je zajištěn online přístup k RTG snímkům. Popisy RTG snímků zajišťuje online přístupem odborný personál  Karvinské hornické nemocnice. Odborným garantem pracoviště je prim. MUDr. Jana Rupčíková.

Pro péči o ležící pacienty v návštěvní službě jsme pořídili přenosný USG.

Snadná dosažitelnost

Umístění všech našich ambulancí je v centrech měst, v blízkosti jak autobusového tak vlakového nádraží, čímž je zajištěna dobrá dostupnost pro naše pacienty, včetně bezbariérového přístupu.

Co poskytujeme?

Komplexní urologickou službou je míněna celková péče pro pacienta od první návštěvy naší ambulance, diagnostika a zajištění další péče ať již ambulantní nebo hospitalizace. Ambulantně jsou prováděny i diagnostické nebo malé operační zákroky v celkové krátkodobé anestézii. Menší operační zákroky provádíme ve spolupráci s Městskou Nemocnicí v Bohumíně a v Nemocnici Třinec Podlesí. Náročnější operační zákroky jsou prováděny na urologickém odd. FN Ostrava Poruba a na urologickém oddělení NsP Havířov. S těmito  pracovišti úzce spolupracujeme. Každý týden se účastníme jak konzultačních schůzek, tak i operací našich pacientů. Veškerá následná ambulantní péče je prováděna na našich ambulancích. Potřebné odborné mezioborové konzultace zajišťujeme osobně.

Do komplexní péče patří také starost o těžce nemocné ležící pacienty v návštěvní službě doma, v domovech důchodců a na ošetřovatelských odd.

Také provádíme veškerou urologickou konziliární činnost v Městské Nemocnici Bohumín a v Nemocnici Český Těšín.

 

INFORMACE PRO PACIENTY OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vážení pacienti,

            Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

            Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.  

            V případech, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

Vážení pacienti, poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem
a máte jako pacient povinnost je poskytnout,
stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví
či přímému ohrožení života.


All right reserved © by Slezská urologie | Webdesign | Administrace | Intermail