Skočit na obsah

SLEZSKÁ UROLOGIE S.R.O.

Naše společnost zabezpečuje komplexní urologickou péči, radiodiagnostiká a ultrazvuková vyšetření ve spádové oblasti Bohumín, Orlová Lutyně, Český Těšín.

Vybavení ambulancí

Všechny tři urologické ambulance jsou vybaveny nejmodernější technikou.

Endoskopické flexibilní přístroje, USG s abdominálními, rektálními a lineárními sondami, doplerowské vyšetření ,urodynamické jednotky včetně EMG, laser therapie. Všechna pracoviště jsou vybavena samostatným endoskopickým sálem. K samozřejmosti patří moderní výpočetní technika a příjemné klimatizované prostředí ambulancí  i čekáren. Pro péči o ležící pacienty v návštěvní službě slouží přenosný USG. Radiodiagnostické  pracoviště je  vybaveno nejmodernější digitální technologii.Díky  této technice je  dávka radiační zátěže pacientů o 30% menší. Předávání dat mezi naším pracovištěm  a odesílajícími lékaři  je v zabezpečené formě předáváno on-line.

Naše pracoviště je plně digitalizováno a je zajištěn online přístup k RTG snímkům. Popisy RTG snímků zajišťuje online přístupem odborný personál  Karvinské hornické nemocnice. Odborným garantem pracoviště je prim. MUDr. Jana Rupčíková.

Pro péči o ležící pacienty v návštěvní službě jsme pořídili přenosný USG.

Snadná dosažitelnost

Umístění všech našich ambulancí je v centrech měst, v blízkosti jak autobusového tak vlakového nádraží, čímž je zajištěna dobrá dostupnost pro naše pacienty, včetně bezbariérového přístupu.

Co poskytujeme?

Komplexní urologickou službou je míněna celková péče pro pacienta od první návštěvy naší ambulance, diagnostika a zajištění další péče ať již ambulantní nebo hospitalizace. Ambulantně jsou prováděny i diagnostické nebo malé operační zákroky v celkové krátkodobé anestézii. Menší operační zákroky provádíme ve spolupráci s Městskou Nemocnicí v Bohumíně a v Nemocnici Třinec Podlesí. Náročnější operační zákroky jsou prováděny na urologickém odd. FN Ostrava Poruba a na urologickém oddělení NsP Havířov. S těmito  pracovišti úzce spolupracujeme. Každý týden se účastníme jak konzultačních schůzek, tak i operací našich pacientů. Veškerá následná ambulantní péče je prováděna na našich ambulancích. Potřebné odborné mezioborové konzultace zajišťujeme osobně.

Do komplexní péče patří také starost o těžce nemocné ležící pacienty v návštěvní službě doma, v domovech důchodců a na ošetřovatelských odd.

Také provádíme veškerou urologickou konziliární činnost v Městské Nemocnici Bohumín a v Nemocnici Český Těšín.


All right reserved © by Slezská urologie | Webdesign | Administrace | Intermail